Zonnepanelen en de gevolgen voor uw verzekeringen

Het merendeel van de bedrijven in Nederland heeft het afgelopen jaar maatregelen genomen om te verduurzamen.
De keuze viel daarbij vaak op de aanschaf van zonnepanelen. Dat levert direct een lagere energierekening op. Maar zonnepanelen hebben ook gevolgen voor uw verzekeringen.

Lees meer

Stress door werkdruk en ongewenst gedrag

Als werkgever bent u verplicht een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te maken. Daarmee brengt u alle gezondheidsrisico’s in uw bedrijf in kaart.
Het gaat dan niet alleen om fysieke risico’s, maar ook om psychosociale veiligheid.

Lees meer

Hoe zit het met uw digitale veiligheid?

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft in vijf jaar tijd al meer dan 114.000 meldingen van datalekken ontvangen.
Ook uw bedrijf kan getroffen worden door een dergelijk datalek. Hoe kunt u het cyberrisico beperken? Met een cybertest komt u daar snel achter.

Lees meer