Zonnepanelen en de gevolgen voor uw verzekeringen

Zonnepanelen installeren is elektrotechnisch vakwerk dat uitgevoerd moet worden door een erkend installateur. Het is belangrijk om schade te voorkomen want de kosten kunnen dan zo hoog oplopen dat u uw winst ziet verdampen. Wat zijn precies de risico’s?

Aansprakelijkheid.
Van belang is dat zonnepanelen stevig vastzitten zodat ze niet losgerukt worden bij een storm. Als een zonnepaneel op iemands auto of erger op iemands hoofd terechtkomt, kunt u aansprakelijk gesteld worden voor de kosten die het gevolg zijn van de schade of het letsel. Biedt uw aansprakelijkheidsverzekering daarvoor voldoende dekking?

Schade aan zonnepanelen.
Door storm of ander extreem weer kunnen de zonnepanelen zelf beschadigd raken, ook al zijn ze misschien niet losgeschoten. Zorg ervoor dat een installateur voor herstelwerk alle zonnepanelen altijd goed kan bereiken. Laat daarom bijvoorbeeld ook looppaden tussen de panelen aanleggen. En vraag ons hoe u uw zonnepanelen kunt verzekeren.

Brand.
Bij de installatie van de zonnepanelen moet er veel aandacht zijn voor de kans op oververhitting. Plaatsing van de panelen, koppeling van kabels en stekkers en de installatie van de omvormers moet veilig gebeuren volgens strenge voorschriften. Er moet voldoende ruimte zitten tussen de panelen onderling en tussen het dak en de zonnepanelen. Zo zorgt u voor een effectieve ventilatie waardoor warmte goed wordt afgevoerd. Vraag vooraf aan de verzekeraar of er speciale voorwaarden verbonden zijn aan installatie en onderhoud van de zonnepanelen. Moet er een opleveringskeuring plaatsvinden? En hoe vaak moet de zonnestroominstallatie gekeurd worden? Laat ons bovendien de dekking van uw brandverzekering checken.

Schade aan het gebouw.
Als u veel zonnepanelen wilt laten plaatsen, moet u eerst weten of uw dak dat gewicht wel aankan. Laat daarom vooraf een draagkrachtconstructieberekening maken. Afhankelijk van het aantal zonnepanelen kan dat verplicht zijn voor de gebouwenverzekering. In ieder geval moet het aan uw verzekeraar gemeld worden dat u zonnepanelen laat plaatsen. Eventueel wordt de verzekering aangepast.

Milieuschade.
Als zonnepanelen door een brand uiteen spatten, kunnen deeltjes door de wind of de brand in de omgeving terechtkomen. Die deeltjes vormen een gevaar, bijvoorbeeld voor grazend vee. U bent verantwoordelijk voor het opruimen. Vraag ons hoe u die opruimingskosten kunt verzekeren, ook als de deeltjes onder de grond of in het water zijn gekomen.

Juridische gevolgen.
Gaat u met uw zonnepanelen energie terug leveren of doorverkopen? Of verhuurt u uw dak aan iemand die daar voor commerciële doelen zonnepanelen op plaatst? Dan is er sprake van een nieuwe bedrijfsactiviteit. Vraag ons of uw aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) dan moet worden aangepast. En bespreek ook met ons wat de juridische risico’s zijn. Misschien is het goed om de rechtsbijstandverzekering aan te passen.

Er komt dus heel wat bij kijken als u zonnepanelen laat installeren. Bovendien moeten verzekeringen worden aangepast of afgesloten. Laat ons u daarover adviseren.