Inflatie oorzaak grootste koopkrachtdaling sinds 1983

De prijzen stegen harder dan de inkomens. Vrijwel alles werd duurder, waaronder de boodschappen en de benzine. Ook de hoge energierekening droeg bij aan het verlies in koopkracht. Mensen met een pensioen leverden vorig jaar het meest in: ruim 3 procent. Dit kwam onder meer doordat veel pensioenfondsen pas later in het jaar de uitkeringen verhoogden. Wie een klein pensioentje heeft, ging er wel op vooruit. Dit kwam vooral door de energietoeslag. Ook bijstandsontvangers, eenoudergezinnen en huurders die huurtoeslag krijgen, zagen hun koopkracht iets stijgen. Woningbezitters, zelfstandigen, alleenstaanden en koppels zonder kinderen gingen erop achteruit.