Anderhalf miljoen werknemers wisselden van baan in 2022

In Nederland wisselden we de afgelopen jaren steeds vaker van baan, maar tijdens de coronapandemie is die trend versneld. Dat heeft te maken met de toegenomen krapte op de arbeidsmarkt, aldus het UWV. Dat maakt switchen aantrekkelijker, omdat het risico om geen baamn te vinden klein is en wisselen vaak een verbetering van arbeidsvoorwaarden betekent. De kwartaalcijfers door de jaren heen laat de toegenomen wisselbereidheid zien. Begin 2013 wisselde nog 2,8 procent van het personeel in een kwartaal van werkgever. In het derde kwartaal van vorig jaar was dit aandeel bijna twee keer zo groot: 5,3 procent.